Galerija

Metalo-keramički mostovi

Bezmetalni mostovi - cirkonijum

Svi radovi su slikani odmah nakon cementiranja.