Cenovnik osnovnih usluga

Dajemo pet godina garancije za ugrađenu plombu!

Pored navedenih osnovnih usluga pružamo i druge:

20 godina kontinuiranog rada i veliki broj zadovoljnih pacijenata,
potvrda su naše stručnosti i visokog kvaliteta usluga!